Więcej o: Położna środowiskowa w Poradni Ginekologicznej

Położna środowiskowa w Poradni Ginekologicznej

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

Położna środowiskowa w Poradni Ginekologicznej

w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania:

  • dyplom położnej
  • prawo wykonywania zawodu
  • minimum 5 lat doświadczenia
  • wymagane kursy: kurs położnictwa środowiskowego, kurs w zakresie szczepień ochronnych
  • umiejętność obsługi komputera

Kontakt:
Dział Kadr tel. 58 309 82 70, e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl
Pielęgniarka Naczelna tel. 58 309 83 20, e-mail: k.bialek@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Lekarz psychiatra

Lekarz psychiatra

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz psychiatra

Miejsce pracy:

  • Przychodnia – Poradnia Zdrowia Psychicznego

Stanowisko

  • St. asystent

Forma zatrudnienia:

  • Do uzgodnienia

Wymagania:

  • Specjalizacja I lub II stopnia w w/w zakresie lub w trakcie specjalizacji
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Ogłoszenie na stanowisko Archiwista-Magazynier /Referent

Ogłoszenie na stanowisko Archiwista-Magazynier /Referent

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowiska:

Archiwista-Magazynier

Miejsce pracy:

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Stanowisko

Archiwista-Magazynier
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania:

Wykształcenie minimum średnie
Minimum 2 lata doświadczenia w wyżej wskazanym zakresie

Referent

Miejsce pracy:

Dział Administracyjno- Gospodarczy
Stanowisko
Referent
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania:

Wykształcenie minimum średnie
Minimum 2 lata doświadczenia w wyżej wskazanym zakresie
Mile widziane prawo jazdy kat. B

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Ogłoszenie na stanowisko kierowcy

Ogłoszenie na stanowisko kierowcy

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk zatrudni pracownika na stanowisko:

Kierowca

Miejsce pracy:

  • Dział Administracyjno- Gospodarczy

Stanowisko

Kierowca (prowadzenie samochodu osobowego, karetki, transport ręczny pacjentów z budynku do pojazdu)

Forma zatrudnienia:

  • Umowa o pracę

Wymiar zatrudniania:

  • 1,0 etatu

Wymagania:

  • ważne prawo jazdy
  • ukończony 21 rok życia
  • min. 3 lata doświadczenia w zawodzie
  • uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Zatrudnienie pielęgniarek

Zatrudnienie pielęgniarek

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
zatrudni pielęgniarki na oddziały:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • – 2 osoby – praca zmianowa

Wymagania:

  • kurs kwalifikacyjny/lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Blok Operacyjny

  • 2 osoby – praca jednozmianowa

Wymagania:

  • kurs kwalifikacyjny/lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Oddział Chorób Wewnętrznych

  • – 1 osoba – praca zmianowa

Wymagania:

  • kurs kwalifikacyjny/lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:
80-104 Gdańsk , ul. Kartuska 4/6

Pielęgniarka Naczelna:
II piętro , p.335 , tel.(0-58) 309-83-20
Dział Kadr:
II piętro , p.334 , tel.(0-58) 309-82-70

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać pocztą e-mail
na adres: k.bialek@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Pielęgniarka anestezjologiczna

Pielęgniarka anestezjologiczna

SP  ZOZ  MSWiA w Gdańsku
zatrudni  pracowników na stanowisko:
Pielęgniarka anestezjologiczna

Miejsce pracy:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– 1 osoba – praca zmianowa,
– 1 osoba – praca jednozmianowa

Forma zatrudnienia:

  • umowa cywilnoprawna –  wymiar 180 – 200 godz.

Wymagania:

  • kurs kwalifikacyjny/lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:
80-104 Gdańsk , ul. Kartuska 4/6
Pielęgniarka Naczelna:
II piętro , p.335 , tel.(0-58) 309-83-20

Dział Kadr:
II piętro , p.334 , tel.(0-58) 309-82-70

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać pocztą e-mail
na adres : k.bialek@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Lekarz okulista

Lekarz okulista

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowiska:

Lekarz okulista

Miejsce pracy:

  • Przychodnia

Stanowisko

  • asystent

Forma zatrudnienia:

  • Do uzgodnienia

Wymagania:

  • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu
  • Mile widziana praktyka w zakresie wykonywania badań OCT (optyczna koherentna tomografia dna oka)

 

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Miejsce pracy:

  • Oddział Wewnętrzny (praca w oddziale i/lub pełnienie dyżurów)

Forma zatrudnienia /warunki pracy:

  • Do uzgodnienia

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu, specjalizacja

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej

O G Ł O S Z E N I E

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Miejsce pracy:

  • Poradnia POZ w przychodni szpitala

Forma zatrudnienia /warunki pracy:

  • Do uzgodnienia

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Lekarz  specjalista gastroenterolog

Lekarz specjalista gastroenterolog

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz  specjalista gastroenterolog

Miejsce pracy:

  • Oddział Gastroenterologiczny

Forma zatrudnienia /warunki pracy:

  • Do uzgodnienia

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70; 58 309 82 86, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl