Więcej o: Komunikat prasowy MSW

Komunikat prasowy MSW

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

baner dopalacze

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl . W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Więcej o: AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

Akredytacja jest dowodem wysokiej jakości usług, dobrej organizacji pracy i spełnieniem warunków prawidłowej opieki nad pacjentem.

To czy szpital jest dobrze zarządzany, a procedury medyczne są na właściwym poziomie ocenia komisja z Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia.

W dniach 30.01 – 01.02.2019 roku odbyła się w naszym Zakładzie kolejna wizyta akredytacyjna. Zespół bezstronnych, niezależnych w decyzjach i profesjonalnych  ekspertów z CMJ dokonał oceny placówki pod względem zgodności jej funkcjonowania z „Zestawem Standardów Akredytacyjnych” i wydał pozytywną rekomendację.
Ocena działalności szpitala dokonywana jest przez wyznaczonych przez ośrodek akredytacyjny wizytatorów, którzy zatrudnieni są w szpitalach już
akredytowanych, zbliżonych pod względem administracyjnym lub klinicznym z placówką ocenianą. Szpital, który w pełnym zakresie lub przeważającym
procencie spełnia wymagania zawarte w standardach, może otrzymać certyfikat na okres trzech lat. W przypadku, gdy istnieje znaczna niezgodność
ze standardami lub stwierdzone zostało sfałszowanie dokumentacji związanej z akredytacją, szpital może otrzymać odmowę akredytacji.
Pozytywna ocena wizytatorów świadczy o bardzo wysokim poziomie usług medycznych, wzorcowej – szeroko pojętej opiece nad pacjentami,
zapewnieniem bezpieczeństwa i respektowaniem Karty Praw Pacjenta w naszym szpitalu.

Więcej o: NAGRODA GAZELA BIZNESU

NAGRODA GAZELA BIZNESU

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku znalazł się w gronie laureatów rankingu „Gazele Biznesu 2011”.

Obraz gazele biznesu

Tytułu Gazeli Biznesu nie przyznaje żadne jury. Firmy muszą na niego po prostu zapracować, osiągając coraz lepsze wyniki w kolejnych latach. O miejscu w rankingu decyduje bowiem procentowy przyrost obrotów, który firma osiąga w ciągu trzech lat. Opracowaniem zestawienia na zlecenie „Pulsu Biznesu” zajmuje się wywiadowania gospodarcza Coface, wyspecjalizowana w gromadzeniu i opracowywaniu informacji o firmach.

GB2011_wreczenie

Nagrodę odebrał Dyrektor Zakładu Grzegorz Sut (drugi od lewej).

Więcej o: INFORMACJA  o przywróceniu kontraktu NFZ w poradniach

INFORMACJA o przywróceniu kontraktu NFZ w poradniach

Informujemy, o przywróceniu kontraktu w poradniach :
Następujące poradnie:

► KARDIOLOGICZNA

► CHIRURGICZNA

► ORTOPEDYCZNA
REJESTRACJA telefoniczna do PORADNI ODPŁATNYCH pod numerem 58 309 82 22 oraz  58 309 83 22