Kompleksowa termomodernizacja budynków ZOZ MSWiA w Gdańsku

projekt_termomodernizacja

W związku ze zrealizowaniem projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ZOZ MSWiA w Gdańsku” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku informuje o efektach przeprowadzonego projektu oraz o korzyściach, jakie jego realizacja przyniesie dla społeczeństwa.

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację budynków szpitala o łącznej powierzchni użytkowej 11 990,8 m2. Celem głównym projektu był wzrost efektywności systemu zaopatrzenia w ciepło budynków placówki m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła.

Realizacja inwestycji przyniosła pozytywne skutki oraz realne i znaczące korzyści społeczno-ekonomicznych. Zwiększenie efektywności energetycznej systemów cieplnych poza zmniejszeniem kosztów utrzymania obiektów spowodowało spadek emisji do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych (uzyskano redukcję emisji – w tonach/rok następujących związków: pyłu – 0,10; CO – 0,11; CO2 – 0,52; SO2 – 2,42; NOx – 1,10; Redukcja emisji równoważnej – 3,315). Rezultatem projektu jest oszczędność energii wielkości 1 205,8 MWh/rok począwszy od 2013 roku.

Uzyskane zostało dzięki temu zmniejszenie poziomu zużycia energii w sektorze publicznym stanowiącego podstawowy warunek ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na stan środowiska naturalnego. Ponadto, zwiększenie efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło przyczyniło sie do wzrostu jakości świadczonych przez szpital usług medycznych o zasięgu regionalnym, oraz do zapewnienia optymalnego komfortu pracownikom i pacjentom placówki.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.