Nr postępowania 32/2019/KO

Konkurs ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

Dostawa kardiologicznej sondy sektorowej kompatybilnej z aparatem echokardiograficznym VIVID E9 BT12

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Ogłoszenie