POZ

obraz_POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

ZAPISY W RAMACH NFZ DO:

 • LEKARZY POZ
 • PIELĘGNIARKI POZ
 • POŁOZNEJ POZ

Warunkiem objęcia Podstawową Opieką Zdrowotną w ramach NFZ jest wypełnienie przez pacjenta lub opiekuna prawnego deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki środowisko-rodzinnej i/lub położnej środowisko-rodzinnej.

Świadczenia w POZ realizowane są w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu pacjenta od poniedziałku do piątku.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza:

 • badania i porady lekarskiej
 • skierowania na badania diagnostyczne
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
 • skierowania na kolonoskopię i gastroskopię
 • skierowania na leczenia rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • orzeczenie i zaświadczenia lekarskiego wydane na życzenie ubezpieczonego

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Położna POZ sprawuje pielęgniarską opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2 miesiąca życia.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiści, telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem osób trzecich.