Przetarg na najem nieruchomości wraz z wyposażeniem stomatologicznym. Postępowanie nr 2

Nazwa postępowania: Przetarg na najem nieruchomości wraz z wyposażeniem stomatologicznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Termin składania ofert: 04.07.2019 r., godz. 10:00