Zasady odwiedzin pacjentów

obraz_informacje

Z uwagi na zaktualizowane w dniu 28 kwietnia 2022 r. rekomendacje dotyczące odwiedzin wydane przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – w związku aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 rekomendowane są:

– odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.

– odwiedziny możliwe są w godzinach 15.00 – 17.00

– konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

– rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym
pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie
umyła lub zdezynfekowała ręce.

– Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów
z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji
szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego
(np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów)