Postępowanie nr 34/2018/PN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu laparoskopowego jednorazowego i wielorazowego użytku

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.06.2018 r., godz. 10:00

Postępowanie nr 29/2018/PN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu diagnostycznego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.05.2018 r., godz. 10:00

Załączniki techniczne po modyfikacjach wynikających z odpowiedzi w dniu 17 i 21 maja 2018 r.:

 

Postępowanie nr 28/2018/PN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.06.2018 r., godz. 10:00