Nr postępowania 51/2017/PN

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. na blok operacyjny

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.12.2017 r., godz. 10:00

Termin składania ofert: 08.12.2017 r., godz. 10:00