PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY

Informacje dotyczące formy złożenia oferty:

  1. Postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. PLN (poza ustawą Prawo zamówień publicznych) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  2. Postępowania o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 130 tys. PLN ale poniżej 140 tys. euro (krajowe) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  3. Postępowania o wartości szacunkowej równej lub powyżej 140 tys. euro (unijne) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wejście na platformę: https://zozmswiagda.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

logo-marketplanet

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.