Postępowanie nr 49/2018/PN

Nazwa postępowania: Dostosowanie Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.10.2018 r., godz. 10:00