PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMWIAJĄCY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy,
która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.

Uwaga

Informacje dotyczące formy złożenia oferty:

  1. Postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro – oferta tylko w wersji elektronicznej potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej 30 tys. euro ale poniżej 139 tys. euro – oferta w wersji elektronicznej potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w wersji papierowej w sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty w wersji elektronicznej.
  3. Postępowania o wartości szacunkowej powyżej 139 tys. euro – oferta tylko w wersji elektronicznej potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wejście na platformę: https://zozmswiagda.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

logo-marketplanet

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.