Postępowanie nr 15/2018/PN

Nazwa postępowania: Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.03.2018 r., godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 16.03.2018 r., godz. 10:00