Nr postępowania 27/2017/PN

Nazwa postępowania: Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w ramach programów lekowych.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.08.2017 r., godz. 10:00