Deklaracja dostępności

Szanowni Państwo, SP ZOZ MSWiA w Gdańsku stale dba o dostosowanie dostępności architektonicznej oraz cyfrowej. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem dostępności SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2016

Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi na dzień 30.03.2023.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostęność Cyfrowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku mieści się przy ulicy Kartuskiej 4/6. Składa się z czterech połączonych ze sobą budynków, Przychodni oraz częścią Szpitalną.

Wejścia do budynków znajdują się od ulicy Kartuskiej – część Szpitalna oraz wejście od ulicy Wesołej część Przychodni gdzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w tej części również znajduje się administracja jednostki.

Do budynku szpitala można dostać się wejściami Głównym od ulicy Kartuskiej oraz przez Izbę przyjęć od ulicy Wesołej korzystając z windy lub schodów.

Jednostka posiada własny parking z miejscami parkingowymi oraz wzdłuż ulicy Pohulanka znajdują się miejsca parkingowe obszaru płatnego parkowania.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Koordynator ds. Dostępności SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
mgr Mariusz Pikuła
tel: 58 309-82-00
e-mail: sekretariat@zozmswia.gda.pl

AKTUALNOŚCI

e-rejestracja-logo

Nowa strona pacjenta MSWiA

Strona internetowa WWW do e-rejestracji: e-zdrowie.mswia.gov.pl ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1095085-512x512

Zamknięta Rejestracja na Oddział Gastroenterologii w dniu 02.05.2024 r.

UWAGA! W dniu 02.05.2024 r. rejestracja na Oddział Gastroenterologii się nie odbędzie ...
Czytaj Dalej
alert

KOMUNIKAT ALAB: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla pacjentów o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z wycieku danych z serwerów ALAB. Więcej informacji można znaleźć ...
Czytaj Dalej
pzu

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w trosce o ...
Czytaj Dalej
obraz_informacje

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem ...
Czytaj Dalej
menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej