Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

obraz_informacje
    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące na podstawie zezwoleń wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa pomorskiego w zakresie stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych.
Jednostka prowadziła w 2022 roku kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące metodą termoluminescencyjnej dozymetrii indywidualnej i nie zarejestrowała dawek przekraczających dopuszczalne wartości.
Na podstawie tych pomiarów stwierdza się, że działalność SP ZOZ MSWiA w Gdańsku (ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk) związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące
nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U.2021, poz.1941, art.32c pkt 2.)