Więcej o: Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012.739).

Oferuje usługi z zakresu sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku w pełnym procesie technologicznym gwarantującym jakość właściwą dla wyrobów sterylnych.

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia spełniające wymagania normatywne i prawne:

 • Przelotowe myjnie dezynfektory
 • Myjnia ultradźwiękowa
 • Przelotowe sterylizatory parowe
 • Sterylizator plazmowy do sterylizacji niskotemperaturowej
 • Stanowiska pracy wyposażone w materiały wysokiej jakości

Procesy są kontrolowane przez elektroniczny system monitorowania, rejestrujący wszystkie istotne parametry na każdym etapie przygotowania wyrobów sterylnych. Każdy pakiet jest oznakowany indywidualną etykietą zawierającą kod kreskowy pozwalający odtworzyć przebieg procesu. Etykieta jest podwójnie przylepna co pozwala na wklejenie do dokumentacji pacjenta jako dowodu zastosowania wyrobu o gwarantowanej jakości.

Procesy mycia są kontrolowane wskaźnikami chemicznymi, a procesy sterylizacji za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Dokumentacja jest archiwizowana i udostępniana na wniosek zleceniodawcy w celu potwierdzenia sterylności wyrobów.

Kwalifikacje, perfekcyjne wykonanie i wysoki poziom etyczny personelu są gwarancją jakości sterylnego wyrobu.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:30

Kontakt:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Elżbieta Kutrowska

Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Telefon: 58/ 309 83 17

Więcej o: Bezpłatne badanie – kolonoskopia

Bezpłatne badanie – kolonoskopia

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

PRACOWNIA ENDOSKOPII

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

KARTUSKA 4/6, 80-104 GDAŃSK

UWAGA !!!

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO BADANIA

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA

RAKA JELITA GRUBEGO

Kryteria:

 • osoby w wieku 50-65 lat
 • osoby w wieku 40-49 lat z rodzinnym rakiem jelita grubego
 • do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat

badania przeprowadzane są w godzinach popołudniowych

od poniedziałku do piątku oraz 3 sobotę miesiąca

INFORMACJA I REJESTRACJA

od godz. 14:00 do 17:00 telefon 58 309 82 94

ZAPRASZAMY

więcej informacji http://pbp.org.pl

Więcej o: Zmiana nazwy Zakładu

Zmiana nazwy Zakładu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega nazwa naszego zakładu:

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Nazwa skrócona zakładu:

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Więcej o: Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

ZAPRASZAMY

do nowo otwartej

PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Informacja i zapisy Rejestracja Przychodni

telefon 58 309 82 22

Więcej o: RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego

(po doustnym podaniu znacznika)

TIME MARKERS

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające czas pasażu jelita grubego    z użyciem znacznika.

TRANSIT TIME

Wskazania: podejrzenie zaburzeń pasażu przez jelito grube (diagnostyka przewlekłych zaparć).

Badania wykonujemy odpłatnie po uprzedniej rejestracji.

 Rejestracja RTG

poniedziałek – czwartek 7:30 – 18:00

piątek 7:30 – 15:00

Kontakt telefon 58 309 82 31

Więcej o: POZ

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

ZAPISY W RAMACH NFZ DO:

 • LEKARZY POZ
 • PIELĘGNIARKI POZ
 • POŁOZNEJ POZ

Warunkiem objęcia Podstawową Opieką Zdrowotną w ramach NFZ jest wypełnienie przez pacjenta lub opiekuna prawnego deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki środowisko-rodzinnej i/lub położnej środowisko-rodzinnej.

Świadczenia w POZ realizowane są w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu pacjenta od poniedziałku do piątku.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza:

 • badania i porady lekarskiej
 • skierowania na badania diagnostyczne
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
 • skierowania na kolonoskopię i gastroskopię
 • skierowania na leczenia rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • orzeczenie i zaświadczenia lekarskiego wydane na życzenie ubezpieczonego

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Położna POZ sprawuje pielęgniarską opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2 miesiąca życia.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiści, telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem osób trzecich.

Więcej o: INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

Informujemy, że w związku z brakiem kontraktu z narodowym funduszem zdrowia od dnia 1 lipca 2013r.
Następujące poradnie:

► KARDIOLOGICZNA

► CHIRURGICZNA

► ORTOPEDYCZNA

przyjmują zapisy tylko na ODPŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE.
Więcej informacji w menu  PORADNIE ODPŁATNE
REJESTRACJA telefoniczna do PORADNI ODPŁATNYCH pod numerem 58 309 82 75 oraz telefon komórkowy 510 423 971

Więcej o: Sympozjum z udziałem Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii Panią Profesor Grażyną Rydzewską

Sympozjum z udziałem Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii Panią Profesor Grażyną Rydzewską

W dniu 01.02.2013 roku miło nam było gościć na terenie naszego szpitala członków stowarzyszenia pacjenckiego J-elita oraz Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii Panią Profesor Grażynę Rydzewską.

To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia odbyło się  sympozjum w Sali Konferencyjnej Szpitala MSW w Gdańsku. Na powyższe spotkanie stawiła się rzesza pacjentów i przedstawicieli lokalnego świata medycznego. Tematem spotkania było leczenie chorych zarówno zachowawcze jak i chirurgiczne, profilaktyka i problemy psychologiczne pacjentów z NZJ.

W naszym ośrodku od wielu lat zajmujemy się  chorymi z  chorobami zapalnymi jelit, obejmując ich opieką interdyscyplinarną. Uczestniczymy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych związanych z chorobami zapalnymi jelita ,tym samym staramy się pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące tych schorzeń.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”