Więcej o: Lekarz specjalista gastroenterolog

Lekarz specjalista gastroenterolog

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz  specjalista gastroenterolog

Miejsce pracy:

 • Oddział Gastroenterologiczny

Forma zatrudnienia /warunki pracy:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70; 58 309 82 86, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

W naszej pracowni w Gdańsku  wykonujemy już nie tylko badania RTG, ale także tomografii komputerowej

W związku z rozwojem szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku oraz zrealizowaniem programu finansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020  możemy zapewnić naszym Pacjentom kompleksowe usługi z zakresu diagnostyki obrazowej w jednym miejscu. Placówka Szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6 została powiększona o nową pracownię tomografii komputerowej

Wykonujemy badania TK :

 • TK głowy
 • TK tkanek miękkich szyi
 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej
 • Tk miednicy mniejszej
 • TK kończyn
 • Angio-TK – badania naczyniowe
 • Urografia TK
 • Enterografia TK

Pracownia: I piętro, telefon 58 309 82 32

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00

Rejestracja TK  telefon 58 309 82 31

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30

Tomograf komputerowy 64-rzędowy, 128 warstwowy – Revolution EVO firmy GE Healthcare Japan Corporation pozwala na wykonywanie szerokiego spektrum badań.

Zakład Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku  to:

 • Najwyższa jakość obrazowania
 • Opisy badań przez najlepszych specjalistów
 • Krótkie terminy oczekiwania na badanie
 • Korzystne ceny badań prywatnych

Przygotowanie do badania Tomografii Komputerowej

Do wszystkich badań wymagających podania środka kontrastującego należy:

 • W dniu poprzedzającym badanie należy wypić ok.1,5 l płynów celem nawodnienia organizmu
 • do badania zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin bez jedzenia)- wskazane nawodnienie organizmu
 • – leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza
 • – należy dostarczyć aktualny wynik stężenia kreatyniny we krwi.
 • – do badań TK jamy brzusznej/miednicy małej przynieść 1 litr wody niegazowanej
 • – powinny upłynąć co najmniej 3 doby od ostatniego badania kontrastowego przewodu pokarmowego
 • – po zakończonym badaniu należy wypić ok. 2 litrów płynu celem szybszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu.

Przygotowanie do badania TK jamy brzusznej/miednicy małej

 • Do badania należy zgłosić się  na czczo (co najmniej 6 godzin bez jedzenia)
 • Do badań TK jamy brzusznej/miednicy małej przynieść 1 litr wody niegazowanej

Do pozostałych badań TK należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin bez jedzenia).

Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnej i skutecznej diagnostyki obrazowej do Szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Cennik - BADANIA TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM CT (TK)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Więcej o: Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012.739).

Oferuje usługi z zakresu sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku w pełnym procesie technologicznym gwarantującym jakość właściwą dla wyrobów sterylnych.

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia spełniające wymagania normatywne i prawne:

 • Przelotowe myjnie dezynfektory
 • Myjnia ultradźwiękowa
 • Przelotowe sterylizatory parowe
 • Sterylizator plazmowy do sterylizacji niskotemperaturowej
 • Stanowiska pracy wyposażone w materiały wysokiej jakości

Procesy są kontrolowane przez elektroniczny system monitorowania, rejestrujący wszystkie istotne parametry na każdym etapie przygotowania wyrobów sterylnych. Każdy pakiet jest oznakowany indywidualną etykietą zawierającą kod kreskowy pozwalający odtworzyć przebieg procesu. Etykieta jest podwójnie przylepna co pozwala na wklejenie do dokumentacji pacjenta jako dowodu zastosowania wyrobu o gwarantowanej jakości.

Procesy mycia są kontrolowane wskaźnikami chemicznymi, a procesy sterylizacji za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Dokumentacja jest archiwizowana i udostępniana na wniosek zleceniodawcy w celu potwierdzenia sterylności wyrobów.

Kwalifikacje, perfekcyjne wykonanie i wysoki poziom etyczny personelu są gwarancją jakości sterylnego wyrobu.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:30

Kontakt:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Elżbieta Kutrowska

Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Telefon: 58/ 309 83 17

Więcej o: Zmiana nazwy Zakładu

Zmiana nazwy Zakładu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega nazwa naszego zakładu:

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Nazwa skrócona zakładu:

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Więcej o: Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

ZAPRASZAMY

do nowo otwartej

PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Informacja i zapisy Rejestracja Przychodni

telefon 58 309 82 22

Więcej o: RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego

(po doustnym podaniu znacznika)

TIME MARKERS

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające czas pasażu jelita grubego    z użyciem znacznika.

TRANSIT TIME

Wskazania: podejrzenie zaburzeń pasażu przez jelito grube (diagnostyka przewlekłych zaparć).

Badania wykonujemy odpłatnie po uprzedniej rejestracji.

 Rejestracja RTG

poniedziałek – czwartek 7:30 – 18:00

piątek 7:30 – 15:00

Kontakt telefon 58 309 82 31

Więcej o: POZ

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

ZAPISY W RAMACH NFZ DO:

 • LEKARZY POZ
 • PIELĘGNIARKI POZ
 • POŁOZNEJ POZ

Warunkiem objęcia Podstawową Opieką Zdrowotną w ramach NFZ jest wypełnienie przez pacjenta lub opiekuna prawnego deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki środowisko-rodzinnej i/lub położnej środowisko-rodzinnej.

Świadczenia w POZ realizowane są w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu pacjenta od poniedziałku do piątku.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza:

 • badania i porady lekarskiej
 • skierowania na badania diagnostyczne
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
 • skierowania na kolonoskopię i gastroskopię
 • skierowania na leczenia rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • orzeczenie i zaświadczenia lekarskiego wydane na życzenie ubezpieczonego

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Położna POZ sprawuje pielęgniarską opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2 miesiąca życia.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiści, telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem osób trzecich.

Więcej o: INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

Informujemy, że w związku z brakiem kontraktu z narodowym funduszem zdrowia od dnia 1 lipca 2013r.
Następujące poradnie:

► KARDIOLOGICZNA

► CHIRURGICZNA

► ORTOPEDYCZNA

przyjmują zapisy tylko na ODPŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE.
Więcej informacji w menu  PORADNIE ODPŁATNE
REJESTRACJA telefoniczna do PORADNI ODPŁATNYCH pod numerem 58 309 82 75 oraz telefon komórkowy 510 423 971