Pielęgniarka operacyjna

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pielęgniarki operacyjne

miejsce zatrudnienia: Blok Operacyjny

Oferta dotyczy:

 • pracy jednozmianowej w pełnym wymiarze zatrudnienia

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:

Pielęgniarka Naczelna:

II piętro , p.335 , tel.(0-58) 309-83-20, e-mail: k.bialek@zozmswia.gda.pl

Dział Kadr:

II piętro , p.334 , tel.(0-58) 309-82-70 e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Lekarz Anestezjolog

Lekarz Anestezjolog

O G Ł O S Z E N I E

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz anestezjolog

Miejsce pracy:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Sala operacyjna

Stanowisko

 • asystent – lekarz anestezjolog

Forma zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Klauzula informacyjna

Więcej o: INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

W naszych punktach odbywają się:

Szczepienia populacyjne:

SCHEMAT PODSTAWOWY: 1 i 2 dawką szczepionką COMIRNATY firmy Pfizer osób od 12 roku życia;

DAWKI PRZYPOMINAJĄCE I DODATKOWE: szczepionką COMIRNATY (Pfizer) oraz Spikevax (Moderna) w tym szczepionkami o składzie dostosowanym do wariantu Omikron zgodnie z aktualnymi komunikatami Ministerstwa Zdrowia

Punkt szczepień działa we Wtorki i w Piątki w godzinach 8.00-14.00, oraz w Soboty w godzinach 8.00-12.00

Na szczepienie można się umówić:

 • Za pośrednictwem całodobowej bezpłatnej infolinii – 989
 • Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 • W przychodni SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
  • telefonicznie – 786 991 950 lub 58 309 8202;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – szczepieniacovid@zozmswia.gda.pl

Specjalista rehabilitacji medycznej

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz- specjalista rehabilitacji medycznej

Miejsce pracy:

 • Poradnia rehabilitacyjna

Stanowisko

 • St. asystent

Forma zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymiar:

 • Odpowiadający 0,5- 1,0 etatu

Wymagania:

 • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP

 • specjalista rehabilitacji medycznej

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Klauzula informacyjna

Więcej o: Zasady odwiedzin pacjentów

Zasady odwiedzin pacjentów

Z uwagi na zaktualizowane w dniu 28 kwietnia 2022 r. rekomendacje dotyczące odwiedzin wydane przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – w związku aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 rekomendowane są:

– odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.

– odwiedziny możliwe są w godzinach 15.00 – 17.00

– konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

– rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym
pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie
umyła lub zdezynfekowała ręce.

– Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów
z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji
szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego
(np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów)

Lekarz medycyny pracy

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz medycyny pracy

Stanowisko:

 • St. asystent – lekarz medycyny pracy

Forma zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym klauzula informacyjna

Lekarz internista-pulmonolog

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz internista-pulmonolog

Stanowisko:

 • St. asystent – lekarz internista-pulmonolog

Forma zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia
 • Praca w oddziale i przychodni

Wymagania:

 • Specjalizacja w w/w zakresie chorób wewnętrznych oraz pulmonologii
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Umiejętność wykonywania bronchoskopii

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym klauzula informacyjna

Lekarz anestezjolog

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz anestezjolog

Stanowisko:

 •  St. asystent – lekarz anestezjolog

Forma zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym klauzula informacyjna