Pielęgniarka

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 15.11.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pielęgniarkę

Miejsce zatrudnienia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oferta dotyczy:

 • pracy jednozmianowej w pełnym wymiarze zatrudnienia
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:

Z dopiskiem:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kierownik przychodni

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 10.11.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko:

Kierownik przychodni

Miejsce pracy:

 • Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Forma zatrudnienia /warunki pracy:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Mile widziane inne specjalizacje
 • Kwalifikacje w zakresie zarządzania podległym personelem (studia podyplomowe etc.)

 Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym  Klauzula informacyjna

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 10.11.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Miejsce pracy:

 • Poradnia POZ w przychodni szpitala

Forma i wymiar zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Specjalizacja w w/w zakresie

 Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym  Klauzula informacyjna

Lekarz psychiatra

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 26.10.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz psychiatra

Miejsce pracy:

 • Przychodnia – Poradnia Zdrowia Psychicznego

Stanowisko

 • St. asystent

Forma i wymiar zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Specjalizacja I lub II stopnia w w/w zakresie lub w trakcie specjalizacji\
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym  Klauzula informacyjna

Lekarz specjalista urolog

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 16.10.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz- specjalista urolog

Miejsce pracy:

 • Poradnia Urologiczna

Stanowisko

 • asystent

Forma i wymiar zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia

Wymagania:

 • Specjalizacja w w/w zakresie
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP

 

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym  Klauzula informacyjna

Więcej o: Darowizna od PZU

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne polegające na:

doposażeniu w zakresie poprawy bezpieczeństwa magazynu SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w urządzenie zmniejszające urazy, odciążające kręgosłup i niwelujące wypadkowość.

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

 

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.

Lekarz internista

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 29.09.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko lekarz internista

Stanowisko

 • asystent – lekarz internista

Forma zatrudnienia:

 • Do uzgodnienia
 • Praca w oddziale

Wymagania:

 • Specjalizacja w w/w zakresie chorób wewnętrznych
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

 

 • Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym  Klauzula informacyjna

Więcej o: Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące na podstawie zezwoleń wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa pomorskiego w zakresie stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych.
Jednostka prowadziła w 2022 roku kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące metodą termoluminescencyjnej dozymetrii indywidualnej i nie zarejestrowała dawek przekraczających dopuszczalne wartości.
Na podstawie tych pomiarów stwierdza się, że działalność SP ZOZ MSWiA w Gdańsku (ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk) związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące
nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U.2021, poz.1941, art.32c pkt 2.)