Więcej o: Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jeden z 27 szpitali w Polsce został wyróżniony prestiżowym certyfikatem w programie „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Szpitale wyróżnione w Programie gwarantują leczenie żywieniowe na najwyższym poziomie, zgodne ze standardami i aktualną wiedzą. Żywienie kliniczne jest integralną częścią terapii. Więcej informacji na stronie: https://leczenieprzezzywienie.org

Więcej o: CERTYFIKAT ISO/IEC 27001:2013

CERTYFIKAT ISO/IEC 27001:2013

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W lutym 2023r. Zakład przeszedł pomyślnie audyt zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 potwierdzający po raz kolejny wysoką jakość oferowanych usług medycznych. Audyt został przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków S.A..

ISO27001 2020r

Więcej o: AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

Akredytacja jest dowodem wysokiej jakości usług, dobrej organizacji pracy i spełnieniem warunków prawidłowej opieki nad pacjentem.

To czy szpital jest dobrze zarządzany, a procedury medyczne są na właściwym poziomie ocenia komisja z Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia.

W dniach 30.01 – 01.02.2019 roku odbyła się w naszym Zakładzie kolejna wizyta akredytacyjna. Zespół bezstronnych, niezależnych w decyzjach i profesjonalnych  ekspertów z CMJ dokonał oceny placówki pod względem zgodności jej funkcjonowania z „Zestawem Standardów Akredytacyjnych” i wydał pozytywną rekomendację.
Ocena działalności szpitala dokonywana jest przez wyznaczonych przez ośrodek akredytacyjny wizytatorów, którzy zatrudnieni są w szpitalach już
akredytowanych, zbliżonych pod względem administracyjnym lub klinicznym z placówką ocenianą. Szpital, który w pełnym zakresie lub przeważającym
procencie spełnia wymagania zawarte w standardach, może otrzymać certyfikat na okres trzech lat. W przypadku, gdy istnieje znaczna niezgodność
ze standardami lub stwierdzone zostało sfałszowanie dokumentacji związanej z akredytacją, szpital może otrzymać odmowę akredytacji.
Pozytywna ocena wizytatorów świadczy o bardzo wysokim poziomie usług medycznych, wzorcowej – szeroko pojętej opiece nad pacjentami,
zapewnieniem bezpieczeństwa i respektowaniem Karty Praw Pacjenta w naszym szpitalu.

Więcej o: NAGRODA GAZELA BIZNESU

NAGRODA GAZELA BIZNESU

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku znalazł się w gronie laureatów rankingu „Gazele Biznesu 2011”.

Obraz gazele biznesu

Tytułu Gazeli Biznesu nie przyznaje żadne jury. Firmy muszą na niego po prostu zapracować, osiągając coraz lepsze wyniki w kolejnych latach. O miejscu w rankingu decyduje bowiem procentowy przyrost obrotów, który firma osiąga w ciągu trzech lat. Opracowaniem zestawienia na zlecenie „Pulsu Biznesu” zajmuje się wywiadowania gospodarcza Coface, wyspecjalizowana w gromadzeniu i opracowywaniu informacji o firmach.

GB2011_wreczenie

Nagrodę odebrał Dyrektor Zakładu Grzegorz Sut (drugi od lewej).