Brakowanie Dokumentacji

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresów
przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczy.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem na wniosek pacjenta
lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.
W związku z powyższym informujemy, że SP ZOZ MSWiA w Gdańsku będzie dokonywał brakowania indywidualnej dokumentacji szpitalnej
pacjentów z lat 1970–1995. Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej mogą zgłaszać się z dowodem osobistym
do Rejestracji Ogólnej Przychodni – parter w dniach 25.04.- 24.05.2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-18:00. 
Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku, w którym należy określić w szczególności rok pobytu pacjenta w szpitalu.
Informacja telefoniczna 58 309 82 53, 58 309 82 22, 58 309 83 22.

AKTUALNOŚCI

menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
Logo SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Zmiana nazwy Zakładu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega nazwa naszego zakładu:             Samodzielny Publiczny Zakład ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej
obraz_POZ

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ZAPISY W RAMACH NFZ DO:
ikona_nfz_logo

INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

Informujemy, że w związku z brakiem kontraktu z narodowym funduszem zdrowia od dnia 1 lipca ...
Czytaj Dalej