Brakowanie Dokumentacji

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresów
przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczy.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem na wniosek pacjenta
lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.
W związku z powyższym informujemy, że SP ZOZ MSWiA w Gdańsku będzie dokonywał brakowania indywidualnej dokumentacji szpitalnej
pacjentów z lat 1970–1995. Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej mogą zgłaszać się z dowodem osobistym
do Rejestracji Ogólnej Przychodni – parter w dniach 25.04.- 24.05.2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-18:00. 
Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku, w którym należy określić w szczególności rok pobytu pacjenta w szpitalu.
Informacja telefoniczna 58 309 82 53, 58 309 82 22, 58 309 83 22.

AKTUALNOŚCI

billionphotos-1095085-512x512

Zamknięta Rejestracja na Oddział Gastroenterologii w dniu 27 LIPCA 2024 r.

UWAGA! W dniu 27 LIPCA 2024r. rejestracja na Oddział Gastroenterologii się nie odbędzie ...
Czytaj Dalej
obraz_informacje

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

            SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2023 roku działalność związaną z narażeniem na ...
Czytaj Dalej
e-rejestracja-logo

Nowa strona pacjenta MSWiA

Strona internetowa WWW do e-rejestracji: e-zdrowie.mswia.gov.pl ...
Czytaj Dalej
alert

KOMUNIKAT ALAB: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla pacjentów o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z wycieku danych z serwerów ALAB. Więcej informacji można znaleźć ...
Czytaj Dalej
pzu

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w trosce o ...
Czytaj Dalej
menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej