Lekarz psychiatra

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 26.10.2023 r.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko:

Lekarz psychiatra

Miejsce pracy:

  • Przychodnia – Poradnia Zdrowia Psychicznego

Stanowisko

  • St. asystent

Forma i wymiar zatrudnienia:

  • Do uzgodnienia

Wymagania:

  • Specjalizacja I lub II stopnia w w/w zakresie lub w trakcie specjalizacji\
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
  • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym  Klauzula informacyjna