Lekarz pulmonolog/internista

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 13.01.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowiska:

Lekarz pulmonolog/internista

Miejsce pracy:

  • Oddział Chorób Wewnętrznych

Stanowisko:

  • St. asystent

Forma zatrudnienia:

  • Umowa o pracę lub cywilnoprawna w wymiarze pełnego etatu/ do uzgodnienia

Wymagania:

  • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie pulmonologii lub w trakcie specjalizacji
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:
Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@zozmswia.gda.pl