Opiekun medyczny

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko:

Opiekun medyczny

Miejsce pracy:

  • SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Stanowisko

  • Opiekun medyczny

Forma zatrudnienia:

  • Do uzgodnienia

Wymiar:

  • Odpowiadający 1,0 etatu

Wymagania:

  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Kontakt:

Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Z dopiskiem:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
  • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Pobierz: Klauzula informacyjna kandydaci do pracy