Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w przychodni POZ

Obraz - logo SP ZOZ MSWiA

Gdańsk, 15.03.2023 r.
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w przychodni POZ.
Wymagania:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
w trakcie szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa albo
– tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
– w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
– w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
– dodatkowo mile widziane inne kursy
  • Kontakt:
Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl
Z dopiskiem:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
  • Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Oraz dołączenie dok. „klauzula informacyjna”:
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Klauzula informacyjna