Pielęgniarki

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pielęgniarki:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • praca jednozmianowa w pełnym wymiarze zatrudnienia
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymagania:

  • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:

Pielęgniarka Naczelna:

  • II piętro, p.335, tel.(0-58) 309-83-20, e-mail: k.bialek@zozmswia.gda.pl

Dział Kadr:

  • II piętro, p.334, tel.(0-58) 309-82-70, e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl