Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_1200x236

Tytuł projektu: Poprawa jakości, dostępności diagnostyki i leczenia chorób narządów wewnętrznych oraz poprawa efektywności udzielania świadczeń dla pacjentów z powikłaniami po COVID-19 w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Cel projektu: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk

Efekty realizacji projektu to: podwyższenie standardów oferowanych świadczeń, usług medycznych, zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawa jakości świadczeń opieki medycznej poprzez skrócenie średniego czasu hospitalizacji chorych, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, zmniejszenie kosztów leczenia chorych poprzez skrócenie okresu diagnostyki i leczenia, wzrost liczby świadczonych usług w zakresie diagnostyki i leczenia, rozwój nowych technologii medycznych poprzez wdrażanie małoinwazyjnych technik diagnostycznych i procedur leczniczych, ograniczenie wystąpienia błędów diagnostycznych leczonych pacjentów poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury diagnostycznej.

Całkowita wartość projektu – 19 671 126,60 PLN
Wartość dofinansowania – 16 570 321,06 PLN

W wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ – 1 szt.; W
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 0,00 zł;

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – wartość docelowa – 6 200 osoba/rok

AKTUALNOŚCI

billionphotos-1095085-512x512

Zamknięta Rejestracja na Oddział Gastroenterologii w dniu 02.05.2024 r.

UWAGA! W dniu 02.05.2024 r. rejestracja na Oddział Gastroenterologii się nie odbędzie ...
Czytaj Dalej
alert

KOMUNIKAT ALAB: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla pacjentów o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z wycieku danych z serwerów ALAB. Więcej informacji można znaleźć ...
Czytaj Dalej
pzu

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w trosce o ...
Czytaj Dalej
obraz_informacje

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem ...
Czytaj Dalej
menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej