Więcej o: RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego

(po doustnym podaniu znacznika)

TIME MARKERS

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające czas pasażu jelita grubego    z użyciem znacznika.

TRANSIT TIME

Wskazania: podejrzenie zaburzeń pasażu przez jelito grube (diagnostyka przewlekłych zaparć).

Badania wykonujemy odpłatnie po uprzedniej rejestracji.

 Rejestracja RTG

poniedziałek – czwartek 7:30 – 18:00

piątek 7:30 – 15:00

Kontakt telefon 58 309 82 31

Informacje – do pobrania