Oddział Chorób Wewnętrznych

obraz_odzial_wewnetrzny

Oddział oferuje  pełen zakres procedur internistycznych szpitala II stopnia referencyjności zakontraktowanych z NFZ.

Oddział zapewnia ciągłość opieki hospitalizowanych pacjentów, poprzez kontynuację leczenia w Specjalistycznych Poradniach SP ZOZ MSW w Gdańsku /poradnia diabetologiczna i pulmonologiczna/ w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz kierujący Odziałem Chorób Wewnętrznych – dr n. med. Krzysztof Kędziora


Lekarze:
  • lek. med. Justyna Miszewska-Klimek – specjalista chorób wewnętrznych , specjalista chorób płuc
  • lek.med. Anna Karpińska – specjalista chorób wewnętrznych

  • lek.med. Andrzej Jarosz – specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze dyżurujący:

 • lek.med. Ewa Gołębiowska-Kapla – specjalista chorób wewnętrznych , specjalista diabetologii

Lekarze rezydenci:

 • lek. Aleksandra Potorska
 • lek. Aleksandra Staśkiewicz
 • lek. Magdalena Rzeszutek
Zakres usług:
 • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego
 • bronchofiberoskopia diagnostyczna
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzów płuca
 • diagnostyczne i terapeutyczne torakocentezy (ewakuacja płynu z jamy opłucnej)
 • nieinwazyjna wentylacja mechaniczna , asystor kaszlu
 • edukacja w zakresie technik inhalacji , ćwiczeń oddechowych
 • spirometria , 6MWT
 • opieka poszpitalna w Poradni Chorób Płuc
 • diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia ( ABPM , EKG m.Holter, USG Doppler ) , m.in. diagnostyka nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego , leczenie niewydolności serca
 • wstępna diagnostyka onkologiczna( TK , MRI , biopsje aspiracyjne cienkoigłowe guzów o różnej lokalizacji )
 • leczenie osteoporozy w przypadku nieskuteczności lub nietolerancji dotychczasowego leczenia , zespoły bólowe kręgosłupa
 • leczenie cukrzycy (edukacja pacjentów w zakresie diety , obsługi wstrzykiwaczy insulinowych i glukometrów) – opieka poszpitalna w Poradni Diabetologicznej
 • diagnostyka chorób przewodu pokarmowego (gastroskopia ,kolonoskopia,ERCP w oparciu o Pracownię Endoskopii , leczenie wodobrzusza- paracentezy diagnostyczne i terapeutyczne )
 • leczenie zakażeń układu moczowego , ostrego uszkodzenia  oraz zaostrzeń przewlekłej choroby nerek ( hemodializoterapia we współpracy ze Stacją Dializ Diaverum)
 • diagnostyka chorób układu krwiotwórczego (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa szpiku kostnego,badania histopatologiczne węzłów chłonny obwodowych w diagnostyce uzupełniającej)
Charakterystyka oddziału:

Oddział dysponuje 20 łóżkami, które mieszczą się w 2- i 4-osobowych salach posiadających własne węzły sanitarne oraz TV . Utworzono także 2-osobową salę intensywnego monitorowania funkcji życiowych.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych,  prowadzi staże kierunkowe w zakresie chorób wewnętrznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach , a także lekarskie staże podyplomowe oraz praktyki studenckie

W Oddziale zatrudnionych jest 15 pielęgniarek, w tym 14 w trybie zmianowym.

Oddział przyjmuje pacjentów w trybie:

 • nagłym w stanie zagrożenia życia bez oczekiwania
 • pilnym /czas oczekiwania do 5dni/
 • planowym / czas oczekiwania nie przekracza 14 dni/

Zapisy na hospitalizacje planowe na podstawie skierowania do Oddziału Chorób Wewnętrznych :

Gabinet Ordynatora : poniedziałek-środa , piątek   w godzinach 1200-1400    

Gabinet Lekarski : czwartek w godzinach 1200-1400

Kontakt
 • Ordynator    58 309-83-40
 • Dyżurka lekarska   58 309-83-42
 • Dyżurka pielęgniarska    58 309-83-41
 • E-mail    wewnetrzny@zozmswia.gda.pl

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy GRAAL S.A., ul. Zachodnia 22 Wejherowo 84-200

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja LPP Łąkowa 39/44, Gdańsk 80-769

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o. o. ul Jesienna 9, Gdańsk-Matarnia 80-298

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Kooperol Sp. z o. o. Zduny 40A, Swarożyn 83-115

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B, Piaseczno 05-500

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja Neuca dla zdrowia ul. Forteczna 35-37, Toruń 87-100

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja Siepomaga ul. Za Bramą 1, Poznań 61-842

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ul. Dominikańska 19c, Warszawa 02-738

AKTUALNOŚCI

alert

KOMUNIKAT ALAB: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla pacjentów o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z wycieku danych z serwerów ALAB. Więcej informacji można znaleźć ...
Czytaj Dalej
pzu

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w trosce o ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1095085-512x512

Zamknięta Rejestracja na Oddział Gastroenterologii w dniu jutrzejszym tj. 28.09.2023 r.

UWAGA! Dnia 28.09.2023 r. rejestracji na Oddział Gastroenterologii nie będzie ...
Czytaj Dalej
obraz_informacje

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem ...
Czytaj Dalej
menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej