Oddział Gastroenterologiczny

oobraz_ddzial_gastroenterologiczny

Oddział  Gastroenterologiczny Szpitala MSWIA w Gdańsku posiada szeroką bazę diagnostyczno-leczniczą. Dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia podczas pobytów szpitalnych możemy diagnozować i leczyć pacjentów, łącznie z  wykonywaniem zabiegów endoskopowych. Wyposażenie logistyczne pododdziału  umożliwia profesjonalną opiekę nad chorym i zapewnienia mu całodobową opiekę fachowego personelu medycznego.

Lekarz Kierujący Oddziałem Gastroenterologicznym – dr n. med. Grażyna Piotrowicz, specjalista gastroenterologii i chorób wewnętrznych
Lekarze specjaliści:
 • lek. Piotr Banaszkiewicz
 • lek. Bartosz Broniszewski
 • lek. Krzysztof Ciszewski
 • lek. Łukasz Dorosz
 • lek. Agnieszka Klufczyńska
 • lek. Mariusz Śmigielski
Psycholog:
 • dr Agata Rudnik
Dietetyk:
 • mgr Agata Synowiecka
Zakres usług:
 • panendoskopia, kolonoskopia, enteroskopia dwubalonowa, badanie kapsułką endoskopową, EUS, ERCP
 • endoskopowe tamowanie krwotoków z górnego odcinka przewodu
 • endoskopowe tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • polipektomie endoskopowe
 • endoskopowe leczenie żylaków przełyku
 • ERCP z zabiegami na drogach żółciowych i trzustkowych z zakładaniem również protez samorozprężalnych
 • poszerzanie zwężeń w zakresie dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz jelita cienkiego
 • zabiegi z wykorzystaniem argonowej koagulacji plazmowej (APC)
 • paracenteza terapeutyczna i diagnostyczna
 • zabiegi paliatywnego udrażniania przewodu pokarmowego w zaawansowanych chorobach nowotworowych (protezowania)
 • zakładanie gastrostomii odżywczych metodą endoskopową (PEG)
 • endoskopowe leczenie achalazji (poszerzanie balonowe, toxyna botulinowa)
 • zabiegi bariatryczne – zakładanie balonu żołądkowego
Charakterystyka oddziału:

Profil hospitalizacji leczonych przypadków obejmuje wszystkie jednostki chorób w zakresie gastroenterologii. Oddział specjalizuje się głównie w procedurach diagnostycznych przewodu pokarmowego ( większość badań wykonujemy w krótkim znieczuleniu dożylnym, w asyście anestezjologa ), leczeniu chorób jelit,trzustki, watroby,  leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz w leczeniu żywieniowym.  Ściśle współpracujemy z licznymi Klinikami Gastroenterologicznymi i Klinikami Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Polsce, z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz ze Stowarzyszeniem pacjenckim J-elita. Pracownicy regularnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych szkoleniach specjalistycznych. Publikujemy artykuły w czasopismach medycznych i książkach i organizujemy szkolenia i sympzja na terenia szpitala ( w tym ostatnio w dn 01 02 2013r z udziałem  Konsultanta Krajowego ds Gastroenterologii ).

ZAPISY NA PLANOWE HOSPITALIZACJE

Wtorek i czwartek w godz. 12:00-14:00 na oddziale gastroenterologicznym na parterze.

Przyjęcia do oddziału realizowane są na podstawie aktualnego skierowania zgodnie z wymaganiami Pomorskiego Oddziału NFZ lub odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych, pełną dokumentacją medyczną oraz zachowaniem zasad epidemiologicznych (obowiązkowa maska ochronna na nos i usta).

Zakres procedur medycznych:

Praca Oddziału skorelowana jest z Pracownią Endoskopii oraz z Poradnią Gastroenterologiczną. Od  kwietnia 2013 r do dyspozycji pacjentów z nieswoistymi  chorobami jelit oddana zostanie jedyna w  województwie pomorskim Poradnia Chorób Jelit. Oddział Gastroenterologii współpracuje bezpośrednio z Oddziałem Chirurgii oraz Poradnią  Proktologiczną Szpitala MSWIA w Gdańsku. Umożliwia to pełna i kompleksową opiekę nad chorymi gastroenterologicznymi i onkologicznymi.

Kontakt
 • Kierownik Oddziału 58 3098114
 • Dyżurka lekarzy 58 3098113
 • Dyżurka pielęgniarek 58 3098117
 • Pracownia Endoskopii 58 3098291
 • Sekretariat 58 3098111
 • E-mail: gastrologia@zozmswia.gda.pl

AKTUALNOŚCI

e-rejestracja-logo

Nowa strona pacjenta MSWiA

Strona internetowa WWW do e-rejestracji: e-zdrowie.mswia.gov.pl ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1095085-512x512

Zamknięta Rejestracja na Oddział Gastroenterologii w dniu 02.05.2024 r.

UWAGA! W dniu 02.05.2024 r. rejestracja na Oddział Gastroenterologii się nie odbędzie ...
Czytaj Dalej
alert

KOMUNIKAT ALAB: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla pacjentów o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z wycieku danych z serwerów ALAB. Więcej informacji można znaleźć ...
Czytaj Dalej
pzu

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w trosce o ...
Czytaj Dalej
obraz_informacje

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem ...
Czytaj Dalej
menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej