Oddział Kardiologiczny

oddzial_kardiologiczny

Budynek Szpitala – 3 piętro

Kierownik dr n. med. Julita Dudzińska-Gehrmann
Pielęgniarka oddziałowa Beata Zdolska
Lekarze:
 • lek. med. Marek Czajkowski
 • dr n. med. Rajmund Wilczek
 • lek. med. Wiktor Panfiłowicz
 • lek. med. Sebastian Tybura
 • lek. med. Dariusz Zacharek
 • dr n. med. Anna Pazdyga
 • lek. med. Piotr Kuźmiński
 • lek. med. Katarzyna Pączek
Zakres usług:
 • diagnostyka i nieinwazyjne leczenie choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego
 • diagnostyka i nieinwazyjne leczenie niewydolności serca
 • diagnostyka i nieinwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca
 • planowe kardiowersje elektryczne migotania przedsionków
 • przygotowanie do leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej: kardiologicznego i kardiochirurgicznego
 • przygotowanie do leczenia kardiochirurgicznego chorych z wadami serca
 • leczenie i opieka nad chorymi po zabiegach inwazyjnych kardiologicznych (PCI, PTCA) oraz kardiochirurgicznych
 • procedury wszczepiania kardiostymulatorów, kardiowerterów/defibrylatorów
 • kontrola parametrów pracy kardiostymulatora, kardiowerterów/defibrylatorów serca
Charakterystyka oddziału:

Sale chorych z węzłami sanitarnymi 2, 3 i 4 łóżkowe

razem 20 łóżek w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego.

 

ZAPISY NA PLANOWE HOSPITALIZACJE

Wtorek – Czwartek w godz 12:00-13:00 w gabinecie Kierownika

Przyjęcia do oddziału realizowane są na podstawie aktualnego skierowania zgodnie z wymaganiami Pomorskiego Oddziału NFZ lub odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych.

Kontakt
 • Kierownik   58 309-83-55
 • Dyżurka lekarska   58 309-83-36, fax. 58 309-83-39
 • e-mail : kardiologia@zozmswia.gda.pl
 • Dyżurka pielęgniarska    58 309-83-37

Co to jest kardiowersja / defibrylacja ?

Kardiowersja elektryczna to prosty i bezpieczny zabieg przywracający prawidłowy rytm serca u chorych z migotaniem i trzepotaniem przedsionków, z częstoskurczami komorowymi i nadkomorowymi. Polega na „przepuszczeniu” impulsu elektrycznego o małej energii przez serce pomiędzy elektrodami przyłożonymi do klatki piersiowe. Zabieg wykonywany jest planowo, a także w stanach zagrożenia życia, gdy powyżej wymienione zaburzenia rytmu serca prowadzą do pogorszenia się stanu chorego.

Kardiowersja elektryczna – przygotowanie do planowego zabiegu.

Chorzy z migotaniem i trzepotaniem przedsionków, które trwa dłużej niż 48 godzin są przygotowywani przez okres 3-4 tygodni lekami przeciwkrzepliwymi, ponieważ istnieje możliwość powstawania skrzeplin (skrzepy krwi) w sercu, które w trakcie (lub po) kardiowersji elektrycznej mogą spowodować komplikacje. INR powinien się w tym czasie utrzymywać na poziomie 2,0-3,0.

Przebieg planowego zabiegu.

Chory powinien być na czczo ( w tym przypadku co najmniej 6 godzin od ostatniego posiłku). Zabieg wykonuje się w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym (5-10 minut). Po uzyskaniu pełnego znieczulenia przykłada się elektrody kardiowertera do powierzchni klatki piersiowej i wyzwala się impuls elektryczny. Z reguły powtarza się „strzał” co najwyżej 3 razy. Jeśli pomimo 3 prób nie uzyskano pożądanego efektu, zabieg można powtórzyć na drugi dzień. Po wyzwoleniu ostatniego impulsu chorego się wybudza. Po kilkugodzinnej obserwacji, pacjenta można zwolnić do domu, o ile nie są wymagane dalsze badania.

Kardiowersja elektryczna – powikłania zabiegu.

Kardiowersja elektryczna to zabieg bezpieczny, obarczony znikomym ryzykiem. Najczęstszym powikłaniem jest niegroźne oparzenie skóry w miejscu przyłożenia elektrod. Wyjątkowo rzadko może wystąpić udar mózgu u chorych źle przygotowanych do zabiegu (bez leków przeciwkrzepliwych w przypadku długotrwałego migotania lub trzepotania przedsionków).

Wymagane skierowanie do oddziału (na druku skierowania do szpitala ustalonym przez NFZ) wystawione przez lekarza POZ lub Poradni Specjalistycznej. Czas hospitalizacji 3 doby. Rejestracja osobista lub przez osobę upoważnioną z przedstawieniem dokumentacji medycznej (wymagane 4 wyniki badania INR będące w zakresie terapeutycznym 2-3, wykonane w ciągu ostatniego miesiąca 1 raz tygodniowo).

AKTUALNOŚCI

menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
Logo SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Zmiana nazwy Zakładu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega nazwa naszego zakładu:             Samodzielny Publiczny Zakład ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej
obraz_POZ

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ZAPISY W RAMACH NFZ DO:
ikona_nfz_logo

INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

Informujemy, że w związku z brakiem kontraktu z narodowym funduszem zdrowia od dnia 1 lipca ...
Czytaj Dalej